Sr. Index   Authors   Download
COVER PAGE
INDEX
1 विविध विद्याशाखेतील पदवीधर विध्यार्थ्यांच्या मानवी हक्कांच्या जागृकतेचा तुलनात्मक अभ्यास श्री. खुबा चंद्रकांत राठोड  व डॉ. चेतन  यु. चव्हाण
2 Attitude Of Adolescent School Children Towards Gender Roles Vidyanand S. Khandagale & Asmita A. Bhosale
3
4
5
6