Sr. Index   Authors   Download
1 Index
2 Dr. B.R. Ambedkar’s Philosophy In Relation To Gender Equality And Its Relevance In The Modern Indian Education System Aditya Prakash
3 Statistical Analysis Of Marks Obtained At The First Year B.Ed. Semester One Examination Dr.Naik Tarsing B.
4 आदिवासी मुलांच्या समस्या : एक अभ्यास प्रा. गव्हाणे राजेंद्र रामचंद्र
5 Study The Satisfaction Level Of Foreign Individual Touristsvisiting In Shimla Pankaj Kumar
6 इयत्ता ८ वीतील विद्यार्थ्यांच्या विज्ञान विषय अभिरुची विकसनासाठी बोधात्मक संघर्ष तंत्राच्या परिणामकारकतेचा चिकित्सक अभ्यास सोनाली अनंत पाटील व डॉ. कल्पना खराडे
7 The Impact Of Emotional Intelligence On Information Communication Technology Skills  Teacher Students Dr.Naik Tarsing B
8 तणाव व्यवस्थापनात शिक्षकाची भूमिका डॉ. संध्या लक्ष्मण भंगाळे
9 नगर तालुक्यातील माध्यमिक शाळेतील वर्गानियंत्रणाचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संपादणुकीवर होणारा परिणाम डॉ. संध्या लक्ष्मण भंगाळे
10 Human Resource Development Strategies: Dimensions And Future Challenges Dr Ruchi