Sr. Index   Authors   Download
Cover Page  
INDEX
1 खेळामार्फत समाजाची प्रगती मकरंद वेलणकर  
2 To Imperial Study Of Outsourcing Practices Of Selected MNCs Dr. Prakash H. Karmadkar  
3 Attitude Of Headmasters Towards The Right To Education Act Kalpana H. Navale  
4 The Role Of Colleges In Value Education Dr. Suvarna Shinde
5 Quality Assurance In Teaching Teacher Education Dr. Shalini Rastogi
6 ओपन बुक परीक्षा डॉ. संजय पुरुषोत्तम शेडमाके
7 मालेगाव तालुक्यातील अध्यापक शिक्षण पदविकेच्या प्रशिक्षणार्थ्यांचा संगणक विषय साक्षरतेचा व संगणकप्रती अभिवृत्ती यांचा तुलनात्मक अभ्यास प्रा. राहुल रमेश भावसार

डॉ. देवानंदा पारस सांखला

8 Sarva Sikhsha Abhiyan 2005 Vinita Gangaram Prasad
9 संस्थामाता सुशीलादेवी साळुंखे महिला शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थीना भुगोलांचे सराव पाठ घेताना नकाशावाचनात येणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजना डॉ पाटील बाबुराव मल्हारी
10 नाशिक शहरातील झोपडपट्टी वस्तीतील पालकांचा मध्यान भोजन योजना अंमलबजावणी व परिणाम अभ्यासणे लक्ष्मी विजय कस्तुरे व डॉ.गोरख दोंड
11 Relationship Between Transformation Leadership Of School Principals And Organizational Commitment As Perceived By Secondary School Teachers Mr. Domaciano V. Colaco    And     Dr.  Kunal D. Jadhav
12 संत साहित्य आणि मराठी समीक्षा डॉ. यशवंत सोनुने
13 Indian Philosophers : Education Perspectives Dr. Sarika Patel